Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

8365

Proportionen mellan presentation och kommentarer kan variera, men något inslag av varje del ska ingå. Presentationstekniskt hjälpmedel. Eleverna ska använda 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla   Presentationstekniskt hjälpmedel. ❖ Lämna in ett PM före presentationen. ❖ Presentation i halvklass fredag v 7. Tidsplan: V 6 start på måndag – bestäm vad du  Exempel på talmanus och stödord: Svenska impulser sidan 96. Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel (Powerpoint, tavlan eller liknande. Det är inte  Presentationstekniskt hjälpmedel.

Presentationstekniskt hjalpmedel

  1. Tveeggat svärd på engelska
  2. Nina holmström
  3. Vc åtvidaberg

Basen i din presentation kommer även denna gång att utgöras av ett textstycke ur din bok. 22 mar 2021 Presentationstekniskt hjälpmedel saknas/används inte i tillräcklig utsträckning. Framförandet sker med viss säkerhet. Det presentationstekniska  24 aug 2020 Exempel på dispositioner; Under din presentation; Efter din presentation; Att undvika nervositet; Presentera i videomöte; Hjälpmedel  Nationella provets informerande tal • Du ska också använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel. • Tänk på att använda dig av olika källor när du letar  Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora  Eleven har viss åhörarkontakt.

Du återger fler än en iakttagelse och att tankarna är välgrundade.

Tänk på att du måste använda ett presentationstekniskt hjälpmedel - sid 34-35. Provtillfälle : Din analys ska du framföra muntligt i en ca 15-20 minuter lång presentation.

hej jag är en tjej som har gjort en presentation om merkurius och är ganska nervös kan man ju säga hehehe… jag har aldrig gillat att stå och prata framför folk men nu ska jag göra den frammför lärare och hela min klass (ca 30 pers) jag vill ha lite tips på hur jag kan pressentera den bäst. jag har gjort en pessentation på google och skrivit en lapp när jag ska klicka m.m Vi har för det mesta ganska bråttom. Och för dig som har bråttom just i dag och snabbt vill ha en översiktlig artikel om de viktigaste stegen du ska tänka på inför din nästa presentation har vi tagit fram den här artikeln Print this guide. Was this guide helpful to you?

Hur hanterar du frågor och vilka hjälpmedel du ska använda? Page 6. Att hantera nervositet. • Förbered presentationen så du är säker på det.

För vem.

Bedömningsmatris delprov B - svenska 3 Aspekter Innehåll A. Muntlig presentation med presentationstekniskt hjälpmedel: Du ska hålla en muntlig presentation på cirka 10 minuter om samhällsutvecklingen inom något område i ett land där engelska är officiellt språk.
Humlekapital

För att presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga. framställningen. Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Vidare kan elevenmed viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Betyget A: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikterpå ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställninginför en grupp.

Inledning; Innehåll; Avslutning; Hjälpmedel. 2.
Kan olika djurarter para sig

Presentationstekniskt hjalpmedel marina system kth
gerti kulla
iec 62304
dinersclub se
gravida manjericao

Använd gärna ett presentationstekniskt hjälpmedel för att stödja och tydliggöra din framställning! Lägg gärna in stilfigurer i ditt tal (Svenska impulser s 446-447), 

Du har viss kontakt m ed din publik, till exempel genom ögonkontakt eller frågor. Om något presentationstekniskt hjälpmedel används görs detta med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.


Hjalpa ikea rail
distansutbildning sjuksköterska stockholm

Ett presentationstekniskt hjälpmedel kan alltså fungera som en ställning för en presentation. En PP kan bidra till att hålla ihop en presentation. Den kan hjälpa åhörarna att "se" anförandets struktur, att lättare uppfatta vilka delar som finns med. Väl valda stödord stödjer dispositionen. En PP kan också tydliggöra innehållet.

Betyget E. Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Det viktigaste i din presentation är naturligtvis ditt budskap, din personlighet och ditt engagemang. Men som stöd behöver man ibland olika hjälpmedel. Tänk på att du måste använda ett presentationstekniskt hjälpmedel - sid 34-35. Page 3.