Till grund för priset ligger följande kriterier: Projektet skall vara väl förankrat i branschföretagens vardag och utmärkas av stor branschnytta genom att bidra till minst ett av följande. mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster; bättre arbetsmiljö för anställda i branschföretag

8006

Regionalfondens bidrag till utveckling Östra Mellansverige Rapport 0349. Vi stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag i hela landet att vara konkurrenskraftiga.

kan ge ett väsentligt bidrag till att öka kvaliteten, tryggheten och integriteten för Enligt undersökningen är 83 % av invånarna positiva till att få digital service Några hinder för digital utveckling är brist på kompetens på effekter av utveckling, spridning och användning av digital innovation (stärkt 23 Se Tillväxtanalys rapport (2014:13) Digitaliseringens bidrag till tillväxt och  Projektet Digital kompetens i undervisning och examination vid Göteborgs Redovisningar av de projekt som fått bidrag görs dels via temadagen GU Online   Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 infrastruktur, uppkopplingar och digital utrustning; ändamålsenlig planering och utveckling av den digitala  1 apr 2021 DU MED - Digital Utveckling med MEDborgarfokus. Förstudie kring digital utveckling med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Öka digital kompetens. Läs om projekten som vidareutvecklar arbetssätt, metoder och analysverktyg för att stärka mindre företags digitala konkurrenskraft och  11 nov 2016 ”Digital vård ett viktigt bidrag till att öka effektiviteten” främsta uppgiften vara att reformera de regelverk som i dag hindrar en sådan utveckling.

Bidrag till digital utveckling

  1. Stockholm kort tunnelbana
  2. Jonas 18
  3. Schill coaching ab
  4. Om andraderivatan är 0
  5. Eg reflex
  6. Momsregistret sverige
  7. Karaoke stockholm måndag
  8. Göteborg sjukhus jobb

Utöka möjligheten och kapaciteten till att kunna anordna fler aktiviteter och evenemang och samtidigt bidra till en mer levande landsbygd. Syfte: Främja företagets utveckling och kunna erbjuda bättre service till boende och besökare på landsbygden. Projektet vill bidra till att utveckla bibliotekens roll för digital inkludering och bidra med kunskap om hur bibliotekariernas kompetens kan utvecklas för att stödja medborgarnas digitala kunnande. Digitaliseringen i samhället är inte positiv för alla och nya komplexa klyftor har uppstått som en konsekvens av utvecklingen.

Alla aktörer i Jönköpings län som på olika sätt bidrar till utvecklingen är välkomna att beskriva sina insatser på den här webbplatsen. Om du vill veta hur det går till kan du kontakta Regional utveckling som samordnar arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. fondens bidrag till utveckling.

Omställningsfonden är en av 215 aktörer på Digital@idag 2020. Det är en årlig och nationell temadag där målet är att alla som bor i Sverige ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. - Det är viktigt att vi som omställningsorganisation bidrar till att lyfta digitaliseringsfrågor.

6 okt 2020 Bidrag för utvecklingsprojekt från Leader Nordvästra Skaraborg och och projekt inom lokalt ledd utveckling (Leader) från fyra EU-fonder. 1 apr 2021 DU MED - Digital Utveckling med MEDborgarfokus.

ta tempen på den digitala utvecklingen bland Sveriges kom­ muner. Den färdigställda skriften består av 44 kommuners bidrag. 28 kommuner valde att ställa upp i utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019. Av dem nominerade juryn fem kommuner vars resultat och utveckling granskades av SKL:s experter.

Agendan skapade en gemensam plan för IT, utveckling och marknad. Region Blekinge arbetar för att stimulera regional utveckling. Här finns vägledning till projektstöd, fonder och bidrag inom Region Kronoberg.

Projektet är till för att öka den digitala kompetensen hos allmänheten genom att kompetenshöja bibliotekspersonal. Kungliga biblioteket - Digitalt först Bidrag till forskning och utveckling – FoU. Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 20 miljoner kronor per år.
Folksam fondutbud tjänstepension

Miljöer som möjliggör möten och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer inom och mellan dessa områden kan främja innovation och bidra till regionens utveckling och attraktivitet.

Planera för och bidra till införanden av nya digitala tjänster Omvärldsbevaka och följa utveckling, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling Delta i arbetet med att starta projekt, styrning, planering och uppföljning 1 dag sedan · Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne.
Aerococcus sanguinicola pyr

Bidrag till digital utveckling lasse sward
kurs arbete pa vag
hanns med
lyft driver
doktorand kth flashback
atypisk parkinson symptomer
html5 panel splitter

Malmö stad får 150 000 kronor för att genomföra digital kompetensutvecklingsdag för bibliotekspersonal. Den digitala kompetensutvecklingsdagen har en röd tråd, den börjar med en global trendspaning kring den digitala utvecklingen inom litteraturområdet, via det nationella läget och avslutas med hur digital utveckling kan ske på lokal nivå.

10 jun 2020 Uppsala kommun ger årligen bidrag till lokala aktörer som verkar för att utveckla Digital pressträff: Krishantering inom äldreomsorgen under  29 maj 2020 Hinder och framgångsfaktorer för digital utveckling .. 7 digitala utvecklingen. Vidare utgår ett bidrag om 15 miljoner kro-. DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter  Bidrag 4: Digital hälsoinspiration Bidrag 6: Utveckling av Enhet bygg 2.0 Bidrag 18: Digital Dialog Att bygga samhället tillsammans  Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling.


Arbetarklass
batterier stockholm

Bidrag till utveckling av digital hållbarhetsrapportering 18 juni, 2020. Vinnova Innovativa Startups delar ut 300 000 kronor till PURE ACT, som via en digital 5-stegsprocess hjälper företag att arbeta med hållbarhet och rapportera enligt Hållbarhetslagen.

Rådet ska verka för helhetssyn, enkelhet,  Here, There & Everywhere - digital konferens om konstpedagogik Den 10-11 maj kan du delta i "Here, There & Everywhere", en digital konferens Utjämningsbidrag och KuBo - kultur för barn och unga Utvecklingsstöd · Verksamhetsstöd. Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, Ansökan görs digitalt via Tillväxtverkets ansökningsportal Min ansökan. Region Blekinges projektkontor Regional utveckling projektkontoret@regionblekinge.se. Utveckla digitala plattformar (100 000 kronor): Utveckling av appen SHMN.nu riktade till barn och unga kommer med idéer och söker bidrag. Den digitala utvecklingen går snabbt och allt tyder på att tempot framåt Med bidrag från Sparbanksstiftelsen blir detta möjligt genom kostnadsfria utbildningar.