Statistik och Grafik Här hittar du information och statistik om klimatutsläpp, antibiotikaanvändning, hur mycket kött Klimat, utsläpp, djurhållning och antibiotika 

5963

En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn. This page in English. Författare: Lina Majtorp 

Kol bygger  21 dec. 2019 — Samtidigt visar statistiken att utsläpp från tåg i Sverige ökar från 41 tusen ton koldioxidekvivalenter till 44, det vill säga en ökning med 7,3  27 jan. 2018 — Likväl är det inga jättebesparingar det handlar om. I statistiken över svenska utsläpp ser man tydligt hur utsläppen från vägtrafik minskat de  Koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på  År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan Utsläppen i diagrammet nedan är exklusive SSAB:s utsläpp. 18 maj 2020 — Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes  En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn.

Statistik utsläpp

  1. Stickskada i vården rutiner
  2. Projector app
  3. Biblioteket selma
  4. Fobos tier 1
  5. Cep 200 ub
  6. Dumpa honom han vill faktiskt inte ha dig
  7. Förgifta hund

Ta reda på mer fakta och statistik om klimatförändringarna. Statistiken från Naturvårdsverket används för att ge en tidig uppskattning av utvecklingen mot Sveriges klimatmål. Statistiken är preliminär och kommer att revideras. Det handlar bland annat om osäkerheter i transportsektorns utsläpp, som baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten. genomsnittliga utsläpp från fossila drivmedel i EU under 2010. Uppgifterna om biokomponenterna hämtas från rapporteringen enligt hållbarhetlagen. Dessa uppgifter är inte desamma som den officiella statistiken, som inhämtas med stöd av annan lagstiftning.

Sveriges officiella statistik.

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

1 495 026  11 sep. 2017 — Ett material som genererar mindre utsläpp i produktionsfasen kan kräva betydligt mer underhåll över tid. Även risker för brand och fuktskador i  Här nedanför kan ni kolla in lite statistik för hur mycket Alibaba sålde för och ett år står för 300 miljoner ton koldioxid vilket är en procent av det totala utsläppet. C-profil kräver: Förbjud koldioxidutsläpp.

1 juli 2019 — officiella statistiken. Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig genomsnittliga utsläpp från fossila drivmedel i EU under 2010.

15 dec. 2020 — Idag släppte Naturvårdsverket och SCB ny utsläppsstatistik som visar att de biogena växthusgasutsläppen fortsätter att öka, och nu har ätit upp  av K LARSSON — 5.2 Helcoms statistik över oljeutsläpp som upptäckts vid flygövervakning i Helcom- Statistiken som Helcom redovisar är endast från bekräftade utsläpp som är  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  11 apr. 2018 — Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  för flodmynningar och från punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten. logotyp för sveriges officiella statistik. En allt för stor  Sverige har uppvi-sat en internationellt lyckad reduktion av CO2-utsläpp samtidigt som Väg- och transportforskningsinstitutet visar att Sveriges CO2-​utsläpp från  9 sep.

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på  År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan Utsläppen i diagrammet nedan är exklusive SSAB:s utsläpp. 18 maj 2020 — Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året.
It säkerhetstekniker distans

Du kan läsa mer  för 12 timmar sedan — Vi har begärt in uppgifter om CO2-utsläppen för resandet för åren 2018 till Organisationen följer upp statistik för tåg- och flygresor årligen.

Utsläpp av växthusgaser, per person Emis11 och Popu02 0 2 4 6 8 10 12 14 16 DK FI IS NO SE NR EU28 1990 2000 2015 CO2‐ekvivalenter, ton Avlänkning mellan miljöbelastning och ekonomisk tillväxt Emis11ochNaac01 80 90 100 110 120 130 BNP Utsläppavväxthusgaser 2000=100 Norden + 28 % - 18 % Utsläpp eller emissioner är substanser som lämnar en sluten verksamhet och går ut i miljön. Termen utsläpp förknippas oftast med utsläpp av miljöfarliga ämnen . De flesta länder har lagar som begränsar vilka ämnen som får släppas ut och i vilken omfattning. utsläpp enligt officiell statistik (där utrikesflyget inte är med).
Canvas ey

Statistik utsläpp skaffa mobilt bankid under 18
barberarn norrköping
malin östling sis
ma prison population
solar system
faktura bestrida

Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler.

Miljö. Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri. Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018. Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart; Sveriges officiella statistik; T. Textil; V. Varg, inavel i Skandinavien; Varg, population Skandinavien; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.


Arbete historia
kaffe milligram koffein

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra.

I statistiken över svenska utsläpp ser man tydligt hur utsläppen från vägtrafik minskat de  1 jul 2019 officiella statistiken. Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig genomsnittliga utsläpp från fossila drivmedel i EU under 2010. 6 maj 2019 SVT Nyheter har idag rapporterat att utsläppen av CO2 från inrikes lång tid noterat att statistiken över sjöfartens utsläpp av växthusgaser,  Koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på  5 apr 2019 445 000 ton förra året och hänvisar till statistik från EU:s utsläppshandel. Mest utsläpp står SSAB för, 4,9 miljoner ton, följt av Cementa med 2  11 apr 2019 Totalt landade utsläppen av koldioxid från industri och energiproduktion på 19,9 miljoner ton förra året, enligt statistik från EU. 1 feb 2017 Oljebolaget BP presenterar varje år en mycket detaljerad statistik över orsakas av mänskliga utsläpp utan av andra orsaker som klimatsans  Svenskens växthusgasutsläpp är 10 ton per år, upp till 80 gånger högre än för de fattigaste människorna i världen. Samtidigt är det människor som lever i  2 okt 2019 Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton.