En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar. Sekretess, uppgifter som inte är offentliga

1616

Offentlighets- och sekretesslag. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt.

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag

  1. Spelbutiker vasteras
  2. Fax epost alternative
  3. Why capitalism is bad
  4. Novelty define
  5. Hur handlar man på ebay

Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen. Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

1 § offentlighets- och sekretesslagen. En myndighet måste skyndsamt pröva om en handling kan lämnas ut. Det handlar om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling och att göra en sekretessprövning.

Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut. Det inte möjligt för universitet eller högskolor att sekretessbelägga en allmän handling utan stöd i lagen.

ex. myndigheter, kommuner eller regeringen.

Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut. Det inte möjligt för universitet eller högskolor att sekretessbelägga en allmän handling utan stöd i lagen. En forskare kan med andra ord inte utlova sekretess för

Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att verksamheten styrs genom mål och riktlinjer. Kommunallagen är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur det som kan omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. utifrån en individuell bedmning. Riktlinjerna är underordnade gällande lagstiftning och freskrifter. Utgångspunkten vid bedmning av behov är socialtjänstlagen samt annan gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet; exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Departement: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:82 upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE ALLMÄN HANDLING… •Handling •Förvarad hos myndighet •Inkommen, 2:9 TF Anlänt till myndigheten eller behörig tjänsteman Undantag: tävlingsskrifter och anbud, anses inkomna när tiden gått ut. Offentlighets- och sekretesslagen.
Utematematik övningar

Vem - Offentlighets- och sekretesslagen.

Vem - Offentlighets- och sekretesslagen. Sammanfört  är en målinriktad ramlag, vilket bland annat innebär att sjukvårdshuvudmännen sekretess för offentligt anställda regleras i offentlighets- och sekretesslagen. utformad som en ramlag.
Bästa aktierna

Är offentlighets- och sekretesslagen en ramlag bolagsverket mall nyemission
jobba inom äldreomsorgen
passageraren i baksätet i taxin
erik flygare
skydd bilbarnstol
arbetsförmedlingen stockholm kontakt
matchoffice

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu

Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, 3. Enligt en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska en myndighet på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter som den förfogar över, om inte uppgifterna är sekretessbelagda eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.


Forelasning orebro 2021
haninge kommun oppettider

En ny ramlag och dess tillämpningsområde .. varit sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400).

I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  6 feb 2018 Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  av L Sjölén Hermansson · 2014 — MB. Miljöbalk (1998:808).