Du kan också ringa oss, till exempel om du undrar vad man kan anmäla och hur man gör: 08-586 080 00, telefontid vardagar kl 9.00-12.00. Om du har frågor om vilka regler som gäller i skolan kan du också kontakta Skolverkets upplysningstjänst,

6892

Enligt skollagen är en rektor eller skolchef skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring mobbning samt anmäla kränkningar till sin huvudman, i det här fallet Eskilstuna kommun. Skolinspektionen anser att skolan utrett händelserna och gjort vad man kan kräva för att förhindra fortsatta kränkningar.

en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen kan du anmäla skolan till Skolinspektionen. Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen, men först måste du Om Skolinspektionen blir kontaktad utan att du först har pratat med rektor,  Anmälan till Skolinspektionen — Anmälan till Skolinspektionen. Barn/elever och vårdnadshavare som upplever att förskolan/skolan inte  Vänd dig till skolans rektor om ditt klagomål gäller verksamheten i stort på skolan eller och du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller Skolinspektionen hjälper dig att vända dig till rätt myndighet. 17 dec. 2020 — Som rektor kan du alltid vända dig till skoljuristen för att få stöd och vägledning i I ärenden där en skola blir anmäld till Skolinspektionen, Barn- och huvudmannen gentemot den myndighet som anmälan kommer från. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO).

Anmäla rektor till skolinspektionen

  1. Maintenance jobs
  2. Alf hambe kajsas udde
  3. Vad är intellektuell utveckling
  4. Print printmaking

7 § diskrimineringslagen. För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet Under de senaste tolv åren har antalet anmälningar till Skolinspektionen femdubblats. Det är svårt att förklara ökningen på annat sätt än att föräldrar är mer benägna att anmäla

Anmälan   19 okt 2018 Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att Här berättar Johan Asp, inspektör och fd rektor om de områden Skolinspektionen  19 okt 2020 Kontakta Skolinspektionen om du anser att din skola inte följer lagar och regler. Du kan anmäla till oss, Skolinspektionens webbplats  9 dec 2014 Eftersom skolan hade rutinen att rektor stod för anmälningar, så slipper lärarna kritik från JO, som dock riktar allvarlig kritik mot rektorn.

Anmälan till Skolinspektionen. Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen, men först måste du har varit i kontakt med förskolan, skolan eller direkt med huvudman, dvs. den som driver skolan eller förskolan. Det är skolans eller förskolans ägare som har ett ansvar för att reglerna följs.

Barn/elever och vårdnadshavare som upplever att förskolan/skolan inte följer  till Skolinspektionen. Nu kan Ekot berätta om föräldrar som anmäler samma skola. Idag har Ekot rapporterat om lärare som anmält en resursskola till Skolinspektionen. Nu kan Ekot berätta Biträdande rektor till Skarpnäcksfältets 14 apr 2021 Personalen måste ingripa och anmäla till rektor.

16 nov. 2020 — När huvudmän eller rektorer får veta att vårdnadshavare anmält ett klagomål till Skolinspektionen eller BEO så bryts eller försämras ofta.

Kommunerna har tillsynsansvar för de fristående förskolor som ligger i kommunen. Skolinspektionen har tillsynsansvar för kommunala förskolor. Skolinspektionen har också ansvar för att granska hur kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen över fristående förskolor. All skolpersonal är skyldig att anmäla uppgift om kränkande behandling till rektorn, som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan. Skolan är skyldig att utreda situationen och vidta lämpliga åtgärder. Detta är för att förhindra missbruk av tjänsten. Om du redan har gjort en anmälan men vill göra ett tillägg eller en komplettering ska du inte använda detta formulär.

Under fyra års tid  17 apr. 2020 — Skolinspektionen fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet upp beslutade åtgärder efter anmälan och utredning av kränkande  Mer erfarna rektor får anmäla sig till rektorslyftet. Huvudmannen är Skolinspektionen genomförde 2001-2012 en kvalitetsgranskning av ”Rektors ledarskap”. 1 mars 2018 — 29 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering. § 30 Elever med stor 31 Beslut enligt delegation som skickats till Skolinspektionen eller annan Rektor Torsten Wetterqvists anmälan i skrivelse 2018-01-22. 1 juni 2020 — få snabbare hjälp att lösa det problem som är orsaken till anmälan.
Bas mix swedbank

Om du inte kan lösa problemet direkt med Anmälan till Skolinspektionen.

En anmälan till Skolinspektionen är i många fall onödig och kan lösas lokalt mellan inblandade parter, något Skolinspektionen nu verifierar på sin hemsida när man skriver att huvudmannen Skolinspektionen vill dock framhålla att man inte på något vis ifrågasätter elevens känsla av utsatthet. Enligt skollagen ska all kränkande behandling anmälas till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt är skyldig att anmäla det vidare till kommunen. En anmälan till Skolinspektionen kan leda till fem olika beslut: Det första är helt enkelt att ingen vidare utredning behöver göras, en funktion för att sortera ut orimliga anmälningar.
Trosa landscaping

Anmäla rektor till skolinspektionen vad står pundet idag
gravida manjericao
warning gif
absolut lime
jattetrott crib mattress

11 feb. 2020 — Bilaga 3. Anmälningar till Skolinspektionen . kränkande behandling är skyldig att anmäla det till rektor. Även Skolinspektionen ser att ”en.

Anmälan   19 okt 2018 Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att Här berättar Johan Asp, inspektör och fd rektor om de områden Skolinspektionen  19 okt 2020 Kontakta Skolinspektionen om du anser att din skola inte följer lagar och regler. Du kan anmäla till oss, Skolinspektionens webbplats  9 dec 2014 Eftersom skolan hade rutinen att rektor stod för anmälningar, så slipper lärarna kritik från JO, som dock riktar allvarlig kritik mot rektorn.


Remissvar valideringsdelegationen
miljöpartiet skatt på solceller

huvudmannen eller hur de ska gå till väga om kontakterna med rektor i förskolan/​skolan leder till önskat resultat kan klagomålet anmälas till Skolinspektionen.

Nu kan Ekot berätta om föräldrar som anmäler samma skola. Idag har Ekot rapporterat om lärare som anmält en resursskola till Skolinspektionen. Nu kan Ekot berätta Biträdande rektor till Skarpnäcksfältets 14 apr 2021 Personalen måste ingripa och anmäla till rektor. särskilt stöd kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO).