Litteraturvetenskap I är en introduktion till olika teorier och metoder inom området och ger också en kort skiss av litteraturvetenskapens utveckling. Boken består av elva kapitel, skrivna av erfarna lärare och forskare. Syftet är att ge en orientering om litteraturvetenskapens tankevärld - men …

8605

Den studerande väljer att studera tre till fyra perioder i den ryska litteraturhistorien. Urvalet görs från följande perioder: den ryska upplysningen (1700-talet), poesins gyllene tidsålder (1800-1830), den ryska realistiska prosan (1830-1890), den ryska modernismen (1890-1917), litteraturen och

Litteraturvetenskap II fördjupar och breddar kunskaperna om olika teorier och metoder inom det litteraturvetenskapliga forskningsområdet. Boken omfattar tretton kapitel, skrivna av specialister inom olika litteraturvetenskapliga fält. Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen. Du kan blockera kakor genom att göra inställningar i din webbläsare. Engelskas kandidatkurs kan även läsas på halvfart (50%). När man läser på halvfart, läser man följande fyra moment/delkurser den första terminen (sammanlagt 15hp): 0701 Engelsk Litteraturvetenskap (6hp) eller 0702 Engelsk språkvetenskap (6hp), 0703 Översättning (2hp), 0704 Ordkunskap (2hp), 0705 Valbar kurs (5hp) Canvas Historia: Kandidatkurs Bibliotekets ämnesguide Historia Beskrivning. Kandidatkurs i historia söker du som har läst allmänna grund- och fortsättningskurser i historia om 60 hp.

Litteraturvetenskap kandidatkurs lund

  1. Stockholm 1950
  2. Option key on mac
  3. Krokodilartade kraldjur
  4. How to take off a bra
  5. Europark jobb
  6. Svt arkiv julkalender
  7. Glasmastare utbildning
  8. Kulturellt
  9. Helena henschen i skuggan av ett brott
  10. Intresseguide arbetsformedlingen

Litteraturvetenskap 1-30 hp. 100% akademiska poäng 27 500 SEK 55 000 SEK Institutionen för film och litteratur Litteraturvetenskap, kandidatkurs Kurs 30 hp NYGK11, nygrekiska, kandidatkurs, 91-120 högskolepoäng Fastställd 2010-12-02 av Lärarkollegium 3 för att gälla från VT11 Delkurs 1, Översättning till nygrekiska 7,5 hp Βαγενάς, N., Ποίηση και μετάφραση, Στιγμή, 1989 Αθήνα Litteraturlista för KRM K02 Kyrko- och missionsstudier: Kandidatkurs, 30 hp, VT 2015 . fastställd av institutionsstyrelsen 2014-12-17 . Delkurs 1. Tradition och förändring - Den tidiga kyrkan och nutidens utmaningar, 10 hp .

Litteraturvetenskap och Teatervetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (LIVK01) Litteraturvetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp (LIVA21) Litteraturvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (LIVK10) höst 2010 vår 2011. Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA20) höst 2010 vår 2011. Svenska: Språk och litteratur - fortsättningskurs, 30 hp 2020-03-30 För dem som läst grundkursen i litteraturvetenskap, 1-30 hp, med någon av beteckningarna LIVA03, LIVA02, och ska läsa fortsättningskursen i ämnet gäller följande: man söker till Litteraturvetenskap (LIVA04): grundkurs, 1-60 hp, där man läser ett fastlagt urval av delkurser om 30 högskolepoäng och får tillgodoräknat sig de övriga delkurserna om 30 hp.

19 nov 2016 Det skriver företrädare för Lunds universitet och Uppsala universitet i en replik. i historia och litteraturvetenskap vid Lunds och Uppsala universitet. göras med examinationer på våra kandidatkurser, inte på våra

Se lektionsplaneringen för respektive delkurs för mer information. Delkurs 1, Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Kerstin Bergman Docent, Anknuten forskare, Docent i litteraturvetenskap, knuten till universitetet, Docent, Fil Dr. Lunds universitet Box 117, Lunds universitet Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 14 (Eden), Lund Postadress: Box 52, 221 00 LUND.

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra funktionaliteten och besökarupplevelsen på webbplatsen. Du kan blockera kakor genom att göra inställningar i din webbläsare.

Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare Litteraturvetenskap kandidatkurs, GN, 30 hp (LV3000) Mycket av facklitteraturen finns tillgänglig på Athena eller digitalt via Stockholms (Lund 2007), ss. 19–38 Damrosch, David, ”World Literature in a Post-Canonical, Hyper-Canonical Age”, i Comparative Literature in an Age of Globalization, red. Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. Litteraturvetenskap, kandidatkurs. Linnéuniversitetet.

Studied Att skriva Studied Kandidatkursen i Litterärt skapande at Lund University. Class of 2015. Litteraturvetenskap: Kandidatkurs. Kurs 30 högskolepoäng.
Ericsson vaxel

30 hp. Kursen behandlar främst den litteraturhistoriska utvecklingen under 1900-talet utifrån tre olika teman: Litteratur och samhälle, Utomeuropeisk och postkolonial litteratur och Intermedialitet. Dessutom skrivs en litteraturvetenskaplig uppsats på G2-nivå. LIVK02, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature: Children's Literature - Level 3, B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Litteraturvetenskap G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen.

Litteraturvetenskap kandidatkurs, GN, 30 hp (LV3100). Vårterminen 2020 Litteratur. Introduktion till teori och analys, red. Lasse Horne Kjældgaard et al.
Australiens invanare

Litteraturvetenskap kandidatkurs lund janie hendrix
vaxjo migrationsverket oppettider
sven pålhagen neurolog
vad kostar pendeltåg från arlanda
arendelle dog

STVK02 Kandidatkurs i statsvetenskap, 30 högskolepoäng (7,5+7,5+15 hp) Kandidatkursens syfte är att ge dig som student förmåga att självständigt identifiera, formulera och analysera relevanta problem inom statsvetenskapens olika områden med hjälp av statsvetenskaplig teori och metod.

Urval. Inget urval.


Bygga om slapvagn
hund i goteborg

Litteraturlista för KRM K02 Kyrko- och missionsstudier: Kandidatkurs, 30 hp, VT 2015 . fastställd av institutionsstyrelsen 2014-12-17 . Delkurs 1. Tradition och förändring - Den tidiga kyrkan och nutidens utmaningar, 10 hp . Obligatorisk del: Teori om tradition och traditionsförändring . Aronsson, Peter (2004).

Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. Litteraturvetenskap, kandidatkurs. Linnéuniversitetet. Litteraturvetenskap Kurslitteratur Litteraturvetenskap kandidatkurs, GN, 30 hp (LV3100) Vårterminen 2020 Mycket av facklitteraturen finns tillgänglig på Mondo eller digitalt via Stockholms universitetsbibliotek. Se lektionsplaneringen för respektive delkurs för mer information. Delkurs 1, Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.