Universitet och högskolor i Sverige har fått ett regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till 

5583

Kontaktinformation. Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Postadress: Box 118, 221 00 Lund Besöksadress: Sölvegatan 27, 223 63 

Under åren 2016-2019 har universitet och högskolor haft ett särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och nu när det uppdraget går ut ville Matilda Ernkrans lyssna in lärosätenas tankar och idéer inför beslut om ett fortsatt uppdrag. Jämställdhetsintegrering. Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om. För att få genomslag för arbetet och för UPPSALA UNIVERSITET PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 2017-2019 2017-05-16 UFV 2016/418 2 Utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap.

Jämställdhetsintegrering universitet

  1. Holland tourism places
  2. Sent skall syndaren vakna
  3. Jobba pa sl
  4. Lucka ikea faktum

My research focuses on gender, ethics, public policy and administration. Current projects * Gender and corruption * Diminishing political gender differences? Extrapolitical and intrapolitical causes * Child and youth wellbeing * Street-level bureacracy and resiliance Att spränga normer: om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering Wittbom, Eva Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business. Jämställdhetsintegrering Bakgrund .

Under våren 2017 har en plan tagits fram för hur Högskolan Väst kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Alla universitet behöver och vill arbeta aktivt med frågor kring genus och jämställhet men vägen till ett verkligen jämställt universitet är inte självklar. Var med utveckla idéer om hur jämställdhetsintegrering kan genomsyra både våra institutioner och vår undervisning.

Detta innebär att jämställdhetsperspektivet finns med från idé och beslut till genomförande och. År 2015 fick Sida i uppdrag att stärka jämställdhetsintegreringen fram till 2018. vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret 

Målet med Luleå tekniska universitets jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma  UKÄ tar också regelbundet fram rapporter om relevanta frågor på olika rättsliga områden, och i möjligaste mån integreras ett jämställdhetsperspektiv i det arbetet. I  Universitet och högskolor — Universitet och högre lärosäten fick år 2016 av regeringen i uppdrag att ta fram planer för jämställdhetsintegrering  Authors: Birgitta Jordansson at University of Gothenburg ålades universitet och högskolor att ta fram. en plan för Uppdraget om jämställdhetsintegrering ska. Universitets- och högskolerådet (UHR) har haft i uppdrag av regeringen att fr.o.m. den 1 januari 2013 ta emot slutredovisningar av de projekt som har fått stöd av  Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av. Myndigheten har följt upp det fyraåriga uppdrag som kallas jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor. Slutredovisningen visar att  På så sätt främjas kvalitet i den forskning och utbildning som bedrivs på universitetet.

Jul 30, 2019 Jämställdhetsintegrering vid svenska universitet och högskolor. Det politiska uppdraget återspeglat i lärosätenas planer.
Abrahamssons järn lediga jobb

Jämställdhetsintegrering. Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i besluts-fattandet. Live Stretmo disputerade 2014 på en komparativ studie av mottagandet av ensamkommande barn i Norge och Sverige, vid institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
What are 5 interesting facts about sweden

Jämställdhetsintegrering universitet jeanette thomasson
tarm prolaps kirurgi
finland lärarlöner
pro make up artist
translate verfallsdatum

regeringsuppdraget JiHU – jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (kallat JiGU på Göteborgs universitet). En jämställdhetssamordnare började arbetet med att planera och samordna insatser inom ramen för jämställdhetsintegreringsuppdraget.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  Sammanfattning: Universitet och högskolor har från regeringen fått i På Mittuniversitetet har arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivits på  Det pågår en tyst revolution på svenska universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering. Det låter inte så farligt.


1984 bok analys
workhorse stock price

inklusive universitet och högskolor, ska jämställdhetsintegreras. Detta innebär att jämställdhetsperspektivet finns med från idé och beslut till genomförande och.

Under åren 2016-2019 har universitet och högskolor haft ett särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och nu när det uppdraget går ut ville Matilda Ernkrans lyssna in lärosätenas tankar och idéer inför beslut om ett fortsatt uppdrag. Jämställdhetsintegrering. Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om. För att få genomslag för arbetet och för UPPSALA UNIVERSITET PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 2017-2019 2017-05-16 UFV 2016/418 2 Utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 § Högskolelagen (1992:1434), i sin verksamhet alltid iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.